نردبان آسمان...عشق بیکران

دریای جان تنها جایست که ظرفیت تجلی عشق نامحدود رادارد ...درون بی نهایت انسان ...

درباره وبلاگ


ساعتی در خود نگر تا کیستی؟؟
از کجایی، از چه هستی، چیستی؟؟
در جهان بهرچه عمری زیستی ؟؟
جمع هستی را بزن بر نیستی...ادرس وبلاگ دوم ما...
http://daryayejan.ir
  • هشیاری
  • شیمی
  • سایت هنری